Modernizacja budynku usługowego, zmiana sposobu użytkowania na gabinety lekarskie


Realizacja modernizacji budynku usługowego o pow. 490 m²  w zachodniej części Poznania. 

Zmiany dotyczyć będą sposobu użytkowania – adaptacji pomieszczeń na gabinety lekarskie. 

Powierzchnia obejmuje m.in. 8 gabinetów lekarskich wraz z 1 gabinetem zabiegowym oraz pomieszczenia socjalne.